Dle IEA pokročila ČR v energetické politice

Dle IEA pokročila ČR v energetické politice

Agentura ale také připomněla, že ČR v sektoru čelí i výzvám. Zmiňuje například zhoršenou kvalitu ovzduší, prolomení takzvaných limitů těžby hnědého uhlí, systém podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a dominantní pozici polostátní společnosti ČEZ na trhu s elektřinou. IEA připomíná i nejistotu ohledně dalšího rozvoje jaderné energetiky nebo nutnost zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace.

"Vláda musí vytvořit podmínky, aby přilákala nutné investice napříč energetickým sektorem," uvedl podle internetového prohlášení Birol. Kabinet by měl podle něj mimo jiné zajistit, aby nízkopříjmové domácnosti měly k dispozici prostředky, jak přejít na čištší zdroje, na příklad na zemní plyn nebo dálkové vytápění. Právě spalování uhlí je podle zprávy IEA největším zdrojem lokálního znečištění ovzduší v Česku. Regulovat emise, které vznikají spalováním uhlí pro domácí vytápění, je podle ní přitom obtížné, ne-li zcela nemožné.

Hloubkový přezkum je periodicky prováděn ve všech členských zemích agentury. Analyzuje výzvy, kterým jednotlivé země čelí v energetice, a obsahuje hodnocení a doporučení pro energetický sektor pro zajištění bezpečnější a udržitelnější energetické budoucnosti. První přezkum České republiky se uskutečnil v roce 2001, následně v letech 2005 a 2010.

IEA je autonomní organizace, která usiluje o spolehlivou, cenově dostupnou a čistou energii ve svých 29 členských zemí i mimo ně. Mezi hlavní oblasti zaměření agentury patří energetická bezpečnost, hospodářský rozvoj nebo povědomí o životním prostředí.

Agentura patří rovněž k předním světovým prognostikům na trzích s energiemi. V další zprávě, věnované tentokrát situaci na světovém trhu s ropou, IEA předpověděla, že pokud bude ropný kartel OPEC a státy mimo něj dodržovat nedávné dohody o omezení produkce, převýší poptávka v příštích měsících nabídku a ropa poroste. To později v Praze zopakoval i Birol, podle kterého by se trh v takovém případě mohl vrátit v prvním pololetí příštího roku do rovnováhy.