Exxon Mobil Corporation zdvojnásobila zisk

Exxon Mobil Corporation zdvojnásobila zisk

Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) díky vyšším cenám ropy oproti stejnému druhému čtvrtletí minulého roku zdvojnásobila svůj zisk. Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) utržila čistý zisk v hodnotě 3,4 miliard USD.  Společnost také po dlouhé době probíhajícího výzkumného projektu vyvinula revoluční technologii v oblasti biopaliv z přeměny vodních řas, kdy společnosti Exxon Mobil Corporation  a Synthetic Genomics Inc. nedávno oznámili na konferenci v San Diegu, že  tento vývoj ohledně výzkumu vodních řas je vhodný pro využití jako biopalivo. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily jejich zájem o tento akciový titul (NYSE-XOM), kdy cena akcie společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) obchodního dne 29.srpna 2017 byla na hodnotě 76,45 USD za akcii.

Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) je výrobcem a prodejcem komoditních petrochemických výrobků, včetně olejů, aromatů, polyethylenu, polypropylen plastů a řady dalších speciálních produktů. Společnost byla založena dne 30. listopadu v roce 1999 a její hlavní sídlo se nachází ve městě Irving ve státě Texas v USA. Společnost má několik divizí a dceřiných společností s názvy, mezi než patří ExxonMobil, Exxon, Esso nebo Mobil. Divize a přidružené společnosti své produkty uvádějí na trh ve Spojených státech a dalších zemích světa. Jejím hlavním oborem činnosti je především průzkum a produkce ropy, zemního plynu, výroba ropných produktů, přepravy a prodej ropy, zemního plynu a ropných produktů. Disciplinované využití kapitálu, realizace projektů a asset managementu poskytuje společnosti trvalou vynikající finanční výkonnost v celém hospodářském cyklu.

Společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) se také výrazně podařilo ve druhém čtvrtletí snížit náklady, a to na 3,93 miliard USD, kde analytici očekávali náklady okolo hodnoty 5,14 miliard USD. Celkový obrat za druhé čtvrtletí tohoto roku 2017 společnost utržila v hodnotě  62,9 milirad USD. Za tímto silným navýšení zisků stojí polede společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM  především vyšší cena ropy v návaznosti na pokles zásob ropy. Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM)   také do budoucna spoléhá na její výzkum a vývoj v oblasti biopaliv. Společnost také již v roce 2009 investovala do výzkumu ohledně biopaliv 600 milionů USD ve spolupráci se společností Synthetic Genomics, kde testované kmeny řas byly pěstovány v podmínkách napodobujících průměrný den na jaře v jižní Kalifornii. Většina řas rostoucí v tomto prostředí by produkovala okolo 10 až 15 % oleje, kde díky tomuto finálnímu výzkumu se získá z řas více než 40 %. Společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) za fiskální rok 2016 utržila celkový obrat v hodnotě 197,52 miliard USD s provozním ziskem 40,95 miliard USD. Po odečtení všech nákladů čistý zisk společnosti činil 7,84 miliard USD. Společnost disponuje celkovými aktivy v hodnotě 330,3 miliard USD s vlastním kapitálem 167,3 miliard USD. Společnost zaměstnává svých 73.500 kmenových pracovníků.

Výkonný ředitel společnosti Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) pan Darren Woods  pro veřejná média prohlásil, že za výbornými výsledky společnosti ve všech sektorech může především navýšení cen komodit a snížení provozních nákladů společnosti. Trend a cíl společnosti je udržet si rostoucí dlouhodobý potenciál pomocí investic v oblasti vývoje a výzkumu biopaliv, které by měly být úspěšné v jakýchkoliv tržních podmínkách. Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) také  pravidelně již 34 rokem vyplácí kvartálně svým akcionářům atraktivní, pravidelnou dividendu, jejíž aktuální dividendový výnos je 4,03 % p.a.. Vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti je na hodnotě 3,08 USD na akcii. Podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank lze očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny této akcie NYSE-XOM a průměrná cílová cena byla stanovena na hodnotu 83,03 USD za akcii.