Počet zaměstnanců v oblasti obnovitelných zdrojů roste

Počet zaměstnanců v oblasti obnovitelných zdrojů roste

 

Fotovoltaické elektrárny a solární panely

Ve fotovoltaickém a solárním oboru se pohybuje největší počet zamětnanců. V loňském roce zde byla práce pro více jak 2,5 mil. zaměstnanců. Především se jedná o výrobu solárních panelů, kde tento obor roste díky klesajícím nákladům na výrobu a zvyšujícímu se počtu instalací. Čína a další asijské země, především Japonsko jsou hlavním trhem se solární energií.

Čím více se zvětšuje trh obnovitelných zdrojů, tím více roste nabídka práce v tomto oboru. Zatím nebyl zaznamenán výrazný pokles zaměstnanosti v tradičních energetických oborech.

Ze statistik lze vyčíst, jak rychle rostoucí byl trh v Japonsku, zdejší trh práce zvýšil počet zaměstnaných v solárním sektoru na 210 tis. v roce 2013. Mezi další rostoucí trhy patří Malajsie a Korejská republika. Opakem pak byla Evropská unie, kde klesl trh práce v tomto oboru o -35%, na celkových 165 tis. zaměstnaných v roce 2013.

Využití biopaliv

Biopalivům patří celkové druhé místo z pohledu trhu práce a zaměstnanosti. V tomto oboru je téměř 1,8 mil. pracovních míst. Největší počet, tedy 845 tis. zaměstnaných má Brazílie.

Jihoamerický trh obecně je vysoce orientovaný na obnovitelné zdoje energie. Další významný trh s biopalivy má Kolumbie, když tamní trh práce eviduje okolo 97 tis. zaměstnanců, nálsleduje Argentina s 30 tis. pacovními místy.

Významní hráči na trhu biopaliv, USA, Německo a Francie mají omezené nabídky prace z důvodu vysokého stupně mechanizace. Čína, Indonésie nebo Thajsko díky různým podporám a pracovním programům mohou množství pracovních pozic na trhu práce zvyšovat. Indonésie tak aktuálně nabízí práci až 223 tis. pracovníkům.

Větrné elektrárny

Během roku 2014 bylo zaměstnáno v sektor větrných elektráren okolo milionu zaměstnanců. Nejvíce v Číně 834 tis., dále v Německu, USA a Brazílii. Čínský trh rostl z 356  tis. roku 2013 na 502 tis. v roce 2014. Brazílské úřady odhadují růst +12 % na 35 tis. mezo roky 2013 a 2014. Evropská unie eviduje růst počtu zaměstnanců v sektoru větrné energetiky na +5,6 %. Zde je dominantní z více jak poloviny Německo, dálší míto patří pak Anglii a Itálii.

Oblast solárního ohřevu a chlazení

Zde se analytici domnívají, že sektor poklesl o -16% na 764 tis. zaměstnanců oproti roku 2013. Důvodem bylo zpolení trhu na území Číny. Zde je nainstalováno až 80 % těchto výrobní kapacit. Z pohledu zaměstnanosti je Čína opět hlavním zaměstnavatelem s celkovými 600 tis. zaměstnanci. Následuje Indie se 75 tis., Brazílie eviduje 41 tis. zaměstnanců. Evropská unie má pouze 37 tis. pracovních míst v tomto sektoru obnovitelných zdrojů..

Malé vodní elektrárny

Celosvětová zaměstnanost v tomto oboru takzvaných malých vodních elektráren by se mohla pohybovat na úrovni 209 tis. pracovních míst. Čínu opět dominuje se 126 tis. zaměstnanci. Evropská unii připadá okolo 20 % z celkového počtu pracovního trhu v této oblasti. Velké vodní elektrárny pak zaměstnávají více jak 1, 5 mil. zaměstnanců.

Zaměstnanost v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve vybraných zemích

Z výše uvedených čísel je patrné, že mezi největší trhy práce v rámci sektoru obnovitelných zdojů enerie jsou v těchto zemích:

  1. Čína
  2. Brazílie
  3. USA
  4. Indie
  5. Německo
  6. Indonésie
  7. Japonsko
  8. Francie
  9. Bangladéš
  10. Kolumbie

Zajímavostí je, že společný podíl Evropské unie a Spojených států amerických se v globální zaměstnanosti snížil ze 31 % v roce 2012 na 25 % v loňském roce. Naopak čínský trh práce svou pozici posunul na první místo a s číslem okolo 3,4 mil. zaměstnaných.

V globálním sektoru fotovoltaiky byl zaznamenán růstu zaměstnanosti o +4 %, na celkových 1,6 mil.. Roční produkce pak činila 34 GW, což představuje až 70 % světové produkce.

Vývoz se zvýšil o  +2% a to i přes klesající poptávku domovních instalacích. Instalovaný výkon v loňském roce byl 20 GW a následných 77 GW bylo ve výstavbě.

Větrná energetika zaznamenala růst zaměstnanosti ze 356 tis. pracovních míst v 2013 na loňských 502 tis. pracovních míst. Výrobní sektor biopaliv evidoval 521 tis. zaměstnanců.

Čína zůstala lídrem také v oblasti vodních elektráren, dek se zvýšil počet elektráren s výkonem 30 GW v roce 2013. Pro období 2014 až 2017 se počítá s navýšením výkonu až na 75 GW.

Evropská unie zaznamenala skokový propad zaměstnanosti v roce 2013 bylo zaměstnáno více jak 1,2 mil oproti 50 tis. v roce 2014. Důvodem byly snížené investice v tomo odvětví.

Největší zaměstnavatel v oblasti obnovitelných zdrojů energie bylo v roce 2013 Německo s celkovými 371 tis. zaměstnanci, následuje Francie se 176 tis. zaměstnanci. Společný trh těchto dvou velmocí se Spojeným královstvím, Itálií a Španělskem tvoří celkem 70 % pracovních příležitostí v rámci celé Evropské unie. Zajimavostí je, že si Francie udržela pozici i přesto, že došlo ke snížení počtu pracovních pozic výhradně v sektoru fotovoltaiky o -4 %, ze 184 tis. v roce 2012 na 176 tis. v roce 2013.

Zaměstnanost ve Spojených státech amerických v sektoru fotovoltaiky rostla o +22 %, ze 142 tis. v roce 2012 na 173 tis. pracovních pozic v roce 2013. Tím docházelo k růstu instalovaného výkonu o 1,4 GW, důvodem byla podpora programu SunShot, které inciovalo ministerstvo energetiky. Sektor větrné energetiky zvýšil počet zaměstnaných z 50 tis. na 73 tis. v roce 2014.

Brazilskému sektoru větrné energetiky rostl instalovaný výkon z 1 GW roku 2010 na téměř 6 GW v roce 2014. Zde analytici odhadují růst až k hranici 16,5 GW do roku 2019. Aktuální počet zaměstnanců se pohybuje na hranici 36 tis. zaměstnanců na brazilském trhu práce.

Analytici dále odhadují, že v budoucnosti růst zaměstnanosti ještě poroste. Především bude záviset jak se bude vyvíjet cena ropy a potažmo i akcie technologických firem. Pokud se bude dařit akciím zrychlý se investice do obnovitelných zdrojů. V neposlední řadě bude záležet na technickém pokroku.

Zastoupení pracovních pozic v jednotlivých odvětvích 

"Zaměstnanost

(zdroj: IRENA, Renewable Energy and Jobs Annual Review 2015)

 

"podil