Společnost Apache Corporation odstartovala svůj projekt „Alpine High“

Společnost Apache Corporation odstartovala svůj projekt „Alpine High“

Společnost Apache Corporation (NYSE-APA) se v druhé polovině minulého roku potýkala s komplikacemi především díky hurikánu Harvey, který společnosti Apache Corporation způsobil nemalé škody. Společnost totiž ve svém projektu, který měl být zahájen již ve třetím čtvrtletí roku 2017 pod jménem „Alpine High“ měla zahájit rozsáhlou těžbu, když objevila v jižní části údolí povodí řeky Delaware v Texasu rozsáhlé naleziště bohatého na plyny s uhlovodíky, ale také naleziště s více než třemi miliardami barelů ropy. Společnost po odstranění škod z hurikánu Harvey tento projekt aktuálně začala realizovat. Tyto skutečnosti zaujaly investory, kdy cena akcie obchodního dne 9. března 2018 připsala za jeden den + 1,00 % své ceny na aktuální hodnotu 35,32 USD za akcii.

Společnost Apache Corporation (NYSE-APA) je nezávislá energetická společnost, která těží, zkoumá, vyvíjí a vyrábí paliva a směsi z ropy a zemního plynu. Společnost byla založena v roce 1954 a její generální ředitel je pan John J. Christmann IV. Výrobní segmenty společnosti se nacházejí ve Spojených státech, Egyptě a ve Velké Británii v Severním moři. V roce 2017 činila celková produkce společnosti 457 tisíc barelů ropného ekvivalentu (2 800 000 GJ) denně, z toho 51% ve Spojených státech, 36% v Egyptě a 13% v Severním moři .

Společnost původně předpokládala velmi silnou severoamerickou výrobu díky svému projektu v oblasti těžby „Alpine High“, který měl být plně provozuschopný třetím čtvrtletím roku 2017. Bohužel, hurikán Harvey měl jiné plány, které poškodily zařízení výrobních závodů v oblasti Houston, kde jsou klíčové naleziště. Tyto projekty se aktuálně realizují a měly by se v nejbližší době spustit.  Nový projekt „Alpine High“  výrazně zvýší výrobní kapacity těžby společnosti Apache Corporation (NYSE-APA). Společnost mimo jiné zaznamenává silný nárůst produkce oleje v permské pánvi. Generální ředitel společnosti, pan John J. Christmann IV pro veřejná média prohlásil, že společnost do konce letošního roku má v plánu dosáhnout cíle výrobní kapacity převyšující více než 25.000 barelů ropných ekvivalentů za den. Společnost Apache Corporation (NYSE-APA) za fiskální rok 2017 utržila celkový obrat v hodnotě 5,587 miliard USD. Společnosti vznikl čistý zisk v hodnotě 1,304 miliard USD. Společnost disponuje svými celkovými aktivy v hodnotě 21,922 miliard USD s vlastním kapitálem 8,791 miliard USD. Společnost zaměstnává svých 3.356 kmenových pracovníků.

Společnost Apache Corporation (NYSE-APA) také vyplácí svým akcionářům pravidelné kvartální dividendy. Dividendový výnos je aktuálně 2,83% p.a. a vlastní výše dividendy schválená valnou hromadou společnosti má hodnotu 1,00 USD na akcii. Společnost Apache Corporation (NYSE-APA)  také aktuálně má již známý datum pro vyplacení atraktivní dividendy, kdy byl tak zvaný Ex-Dividend Date stanovený na 20. dubna 2018 a samotné vyplacení dividendy (Pay Date) bylo stanovené na 22. května 2018. Společnost se stala aktuálně velice žádanou u akcionářů pro nákup akcií (NYSE-APA) především díky odstartování projektu „Alpine High“, ale také díky aktuálně známému datu pro vyplácení atraktivní dividendy, kdy lze také podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu nárůst ceny akcie a byla stanovena průměrná cílová cena akcie na hodnotu 48,04 USD za akcii.