ČAPPO

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) založena v listopadu 1992 je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy a výroba a dovoz petrolejářských výrobků

 • dovoz, transport a skladování ropy a ropných výrobků

 • export výrobků z českých rafinérií

 • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky

 • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot

 • výroba a distribuce alternativních motorových paliv.


Je reprezentována představenstvem nebo dvěma místopředsedy.
Není podnikatelským subjektem.


Dohlíží na: • dodržování legislativy České republiky

 • dodržování obecných etických principů

 • zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí

 • poskytování služeb na evropské úrovni

 • korektní hospodářskou soutěž a podnikání.


Spolupracuje s orgány a pracovními komisemi EU, s Evropským úřadem pro standardizaci CEN a Statistickým úřadem evropských Společenství (EUROSTAT), se sdružením EUROPIA a organizací CONCAWE.


ČAPPO se řídí: • Zakladatelskou smlouvou Asociace.

 • Stanovami České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

 • Etickými pravidly členských firem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

 • Procedurálním postupem při projednávání porušení etických pravidel členských firem.

 • Organizačním a pracovním řádem Asociace a jednacím řádem představenstva.


Asociace se považuje a je vnímána jako Čestná A Profesionální Prestižní Organizace.


Kontakt

Název: Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO)
Sídlo: Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 274 817 404
IČ: 48137570
DIČ: CZ48137570