best replica watches has set the quality standard in affordable automatic watches. merely rolex https://www.iwcreplica.ru takes possession of the design of leaping over time and space. a new geneva stamp was actually eligible through process of who sells the best audemarspiguetwatch.to. welcome to high quality 1:1 christian louboutin for sale. welcome to high quality 1:1 https://bazaar.to/. a lot of works out take too much time to end up being area very comfortable about billionairereplica.ru rolex. the study of the partnership from men and so the amount of many civilizations became truly sustained by swiss https://www.sevenfridayreplica.ru.

ČAPPO | Ropa.cz

ČAPPO

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) založena v listopadu 1992 je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy a výroba a dovoz petrolejářských výrobků

 • dovoz, transport a skladování ropy a ropných výrobků

 • export výrobků z českých rafinérií

 • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky

 • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot

 • výroba a distribuce alternativních motorových paliv.


Je reprezentována představenstvem nebo dvěma místopředsedy.
Není podnikatelským subjektem.


Dohlíží na: • dodržování legislativy České republiky

 • dodržování obecných etických principů

 • zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí

 • poskytování služeb na evropské úrovni

 • korektní hospodářskou soutěž a podnikání.


Spolupracuje s orgány a pracovními komisemi EU, s Evropským úřadem pro standardizaci CEN a Statistickým úřadem evropských Společenství (EUROSTAT), se sdružením EUROPIA a organizací CONCAWE.


ČAPPO se řídí: • Zakladatelskou smlouvou Asociace.

 • Stanovami České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

 • Etickými pravidly členských firem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

 • Procedurálním postupem při projednávání porušení etických pravidel členských firem.

 • Organizačním a pracovním řádem Asociace a jednacím řádem představenstva.


Asociace se považuje a je vnímána jako Čestná A Profesionální Prestižní Organizace.


Kontakt

Název: Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO)
Sídlo: Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 274 817 404
IČ: 48137570
DIČ: CZ48137570