ČR posiluje spolupráci s Ománem v oblasti těžby ropy

Pátek 15. listopadu Oman Oil

Mezinárodní seminář, který měl za cíl posílit ekonomickou spolupráci se Sultanátem Omán v oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin, se konal na Ministerstvu průmyslu a obchodu. ČR také nabídla strojní vybavení a zařízení pro těžbu a úpravu ropy a zemního plynu.S aktuální geologickou a nerostně surovinovou situací v Sultanátu Omán seznámil představitele 18 českých firem zástupce předsedy Ománské autority pro těžbu nerostných surovin Salah Al-Dhahr. V Ománu lze získat především zlato, měď, chrom, železo, olovo, zinek, mangan, mramor, křemičitý/sklářský písek, sůl, břidlice, vápenec, ropu, zemní plyn a mnoho dalších surovin.


Omán má zájem o rafinerie, sklárny, cementárny a další továrny na přepracování nerostů na konečné produkty. Seminář se konal kvůli legislativním změnám v Ománu, které umožňují investice a vstup zahraničního kapitálu, možnosti udělovat průzkumné a těžební licence zahraničním firmám, zájem o transfer českých technologií v oblasti „green mining“ a spolupráce v oblasti vzdělávání, která je spjata s novými metodami zpracování nerostných surovin.


Velká část ománského území skýtá nalezení nových ložisek s potenciálem na objev ložisek prvků vzácných zemin, mědi, chromu, zlata a stříbra, platinových kovů, barevných kovů a polymetalů. Podobně jako České republika ale Omán potřebuje k rozvoji technologie pro efektivní těžbu a výrobu drceného kameniva a stavebních materiálů, čehož může dosáhnout i ve spolupráci s českými firmami.


Zdroj: MOP