Týdenní zpráva o stavu ropy společnosti EIA

Pátek 17. dubna EIA_logo

Dodává se americký benzínový produkt


Zdroj: US Energy Information Administration, Týdenní zpráva o stavu ropyTýdenní zpráva o stavu ropných informací v USA (EIA), USPS, poskytuje nejobsáhlejší dostupné týdenní údaje o zůstatcích ropy a rafinérských ropných produktů v USA. WPSR zahrnuje podrobné regionální a národní informace o dodávkách každý týden o ropě, stejně jako o motorovém benzínu, destilovaném topném oleji, proudovém palivu, zbytkovém palivu a propanu (hlavní ropné produkty používané ve Spojených státech). Pomocí nejnovějších údajů WPSR výše uvedená tabulka porovnává současné odhady spotřeby benzínu v USA během pandemie COVID-19 s typickými úrovněmi pro toto roční období.


V týdnu končícím 10. dubna činil čtyřtýdenní klouzavý průměr spotřeby benzínu v USA, který EIA měří jako dodávaný produkt, 6,4 milionu barelů denně (b / d), což je téměř o 3,0 milionu b / d méně než v předchozích pěti roční průměr. Tento čtyřtýdenní klouzavý průměr je nejnižší u benzínového produktu dodávaného od doby, kdy EIA začala zaznamenávat tyto informace v roce 1991.


Mnoho pozorovatelů průmyslu pozorně sleduje data WPSR; k významnému obchodování na komoditních trzích dochází okamžitě po vydání WPSR každou středu v 10:30 východního času ( s výjimkou určitých týdnů s prázdninami ). Informace o úrovních zásob, rafinérských operacích a odhadech dodávaných produktů jsou některé z nejaktuálnějších dostupných datových řad pro posouzení trhů s fyzickou ropou a ropnými produkty. Tyto údaje jsou zvláště důležité pro posouzení dopadů úsilí o zmírnění dopadů na trh během pandemie COVID-19 na trh.


EIA používá odhady WPSR pro produkt dodávaný jako proxy pro spotřebu, protože měří odstraňování ropných produktů z primárního dodavatelského řetězce pro konečné dodání spotřebitelům. Analytici by si však měli uvědomit, že načasování změn v dodávaném produktu nemusí být v souladu se zvyklostmi konečné spotřeby z důvodu rozdílů v načasování, kdy producenti hlásí pohyb produktů v primárním dodavatelském řetězci.


Z důvodu zpoždění mezi podáváním zpráv a spotřebou představuje pro řadu datových řad WPSR hodnocení čtyřtýdenních klouzavých průměrů lepší reprezentaci nedávné tržní aktivity než zaměření se na odhad jednoho týdne. Čtyřtýdenní klouzavé průměry jsou zvláště užitečné pro datové řady, jako jsou dovozy a vývozy, které ovlivňují úroveň zásob, se mohou kvůli problémům s časováním významně lišit a mohou vést k odhadům dodávaného produktu.


Počínaje středou, 8. dubna vydání WPSR (s daty k 3. dubnu), EIA také začala poskytovat týdenní odhad využití americké kapacity skladování ropy v rámci vydání WPSR. EIA hlásí nejnovější odhady kapacity skladování ropy celkově pro Spojené státy a pro každou z pěti oblastí správy ropy pro oblast obrany (PADD) zvlášť. WPSR zahrne tyto informace na dobu neurčitou, aby pomohl zúčastněným stranám lépe posoudit současné tržní podmínky.


Aby bylo možné odhadnout současné využití kapacity skladovacích kapacit, EIA porovnává týdenní hlášené zásoby ropy (bez zásobování ropovodem) s poslední vykazovanou měsíční skladovací kapacitou rafinérií a tankových farem, aktuálně k září 2019. Od 10. dubna EIA odhaduje, že Spojené Státy využívají 57% své vnitrostátní skladovací kapacity.


Ropa je hlavním zdrojem energie ve Spojených státech a představuje 37% celkové spotřeby energie v roce 2019 . Ropa a finanční analytici spoléhají na rozsáhlé týdenní průzkumy WPSR o produkci, vstupech, dovozech a zásobách ropy a ropných produktů, aby vyhodnotili domácí dodávky ropy jako nejbližší zdroj informací v reálném čase pro odhad americké poptávky po ropě.


WPSR používá šest týdenních průzkumů, které byly hlášeny jako předchozí páteční ráno, ke shromažďování údajů od přibližně 1 200 respondentů v primárním ropném dodavatelském řetězci. Mezi respondenty patří rafinerie, plynovody, objemové a mísicí terminály, zařízení na zpracování a frakcionaci zemního plynu, výrobci kyslíku a dovozci. Tito respondenti jsou vzorkem vybraným ze všech respondentů, kteří měsíčně podávají zprávy EIA o podobných formulářích pro měsíční zásobování ropou .


Každý formulář průzkumu shromažďuje informace o různých produktech (jako je motorový benzín, destilovaný topný olej nebo tryskové palivo) a typech dodávek, které zahrnují vstupy, výrobu, zásoby a dovoz. V případech, kdy formulář průzkumu obsahuje údaje pro více míst nebo pokrývá několik částí země (například potrubí), jsou objemy k dispozici pro každou z pěti PADD .


Analytici přezkoumávají a agregují data napříč průzkumy, aby určili celkové objemy ropy a ropných produktů podle PADD a typu dodávek. Úplná zpráva obsahuje značné množství údajů na vnitrostátní i regionální úrovni, které EIA bude v nadcházejících týdnech podrobněji posuzovat, protože úsilí o zmírnění dopadů během pandemie COVID-19 nadále ovlivňuje operace a trhy ropného průmyslu.


Hlavní přispěvatelé: Jen Wade, Rob Merriam