Obchodování s ropou na burze

Ropa nabízí vysokou likviditu a vynikající příležitosti k obchodování téměř ve všech tržních podmínkách díky jedinečnému postavení v rámci hospodářských a politických systémů světa. Také volatilita energetického sektoru v posledních letech prudce vzrostla a zajistila silné trendy, které mohou přinést konzistentní výnosy pro krátkodobé swingové obchody a dlouhodobé strategie načasování.


Cena ropy kolísá každou chvíli, protože je veřejně obchodována na burze. Není určována pouze globální nabídkou a poptávkou, ale také výhledem a nabídkou poptávky od obchodníků. Denní obchod s ropou spekuluje na krátkodobé pohyby cen. Fyzická ropa není obchodována nebo prodávána, ale všechny obchodní transakce probíhají elektronicky a na obchodním účtu se odráží pouze zisky nebo ztráty.


Práce obchodníků není hodnotit „skutečnou“ hodnotu ropy. Obchodníci profitují z denních výkyvů v ceně suroviny, snaží se vydělat peníze, ať už se zvedají, padají, nebo jejich hodnota zůstává téměř stejná.


Existuje mnoho způsobů, jak obchodovat s ropou. Hlavní cestou je futures contract. Futures contract je dohoda o koupi nebo prodeji něčeho – například ropy, zlata nebo pšenice – k budoucímu datu. Obchodníci každodenně uzavírají všechny obchody a na každém obchodě profitují nebo ztrácejí na základě rozdílu mezi cenou, kterou si koupili, a cenou, kterou prodávali.