Význam ropy

Velmi levná transportní energie může modulovat ráz lidských sídel  • 95 % veškerých potravin je pěstována za přispění ropy

  • 95 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty

  • 95 % veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu

  • za každou kalorii běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy

  • na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti


Enter ropy je prakticky neodmyslitelný u každé masové výroby, přepravy a pěstování zemědělské produkce. Bez herbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes není možno představit moderní zemědělství a produkci potravin, jak ji dnes známe.


Ropa coby zdroj velmi levné energie měla zejména od prvních desetiletí 20. století vliv na architekturu měst a dopravní infrastrukturu zemí Prvního světa. Urbanistické návrhy měst s typickými rozsáhlými obytnými předměstími (nejvýrazněji viděnými v USA) braly dostupnost levné transportní energie v podobě ropy do úvahy.