Těžba ropy

Primární metoda těžby ropy

Kdysi existovaly lokality, kde ropa přirozeně vyvěrala na zemský povrch. Nyní se ropa získává pomocí vrtů. Většinou je v nalezišti společně s ropou přítomen i zemní plyn, který zajišťuje potřebný tlak, a tak může ropa samovolně vytékat. To se nazývá primární způsob těžby. Obvykle lze takto získat kolem 20 % ropy obsažené v nalezišti.

Sekundární metoda těžby ropy

S postupem času tlak klesá až k bodu, kdy musí nastoupit sekundární metody, jako je čerpání ropy pomocí pump, nebo udržování podzemního tlaku vodní injektáží, zpětným pumpováním zemního plynu, vzduchu, příp. CO2. Dohromady, primárními a sekundárními metodami se podaří vytěžit 25–35 % celkového množství ropy.

Terciární metody těžby ropy

Terciární metody nastupují v okamžiku, když už ani sekundární metody nestačí na udržení produkce a těžba je ještě stále ekonomická, což závisí na aktuální ceně ropy a výši těžebních nákladů. Jejich principem je snížení viskozity zbývající ropy, většinou injektáží horké vodní páry získávané často kogenerací, přičemž se spalováním zemního plynu vyrábí elektřina a odpadní teplo je využito k tvorbě vodní páry. Někdy se také ropa rozehřívá zapálením části ropného ložiska. Příležitostně se také používá injektáž detergentů. Terciární metody dovolují vytěžit dalších 5–15 % ropy v nalezišti.

Uvedená čísla jsou pouze průměrná, ve skutečnosti se celková vytěžitelnost naleziště pohybuje od 80 % pro lehkou ropu do 5 % v případě těžké ropy.

20 největších ropných společností za rok 2015
#Název společnostiVýnosy 2015
(USD miliard)
1 Saudi Aramco 478.00
2 Sinopec 455.499
3 China National Petroleum Corporation 428.62
4 PetroChina 367.982
5 Exxon Mobil 268.9
6 Royal Dutch Shell 265
7 Kuwait Petroleum Corporation 251.94
8 BP 222.8
9 Total SA 212
10 Lukoil 144.17
11 Eni 131.82
12 Valero Energy 130.84
13 Petrobras 130.00
14 Chevron Corporation 129.9
15 PDVSA 128.44
16 Pemex 117.50
17 National Iranian Oil 110.00
18 Gazprom 106.3
19 Petronas 100.74
20 China National Offshore Oil 98.53