Využití a zpracování ropy

Ropa i výrobky z ní jsou základním palivem pro dopravu a surovinou pro výrobu plastů. Vyrábějí se z ní i některé léky, hnojiva a pesticidy. Především chudší země používají ropné produkty také k výrobě elektřiny (asi 7 % celkové světové produkce).


Základem zpracování ropy je její frakční destilace, při níž jsou odděleny při atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodů varu.


Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Poslední dva jsou hlavní součásti automobilového paliva LPG. Petroléter tvoří uhlovodíky s délkou řetězce C5–7 (tv asi 30–70 °C). Používají se jako rozpouštědla, např. při chemickém čištění oděvů. Další frakce jsou benzín (C6–12, 40–200 °C), petrolej (C10–15, 150–300 °C), ze kterého se vyrábí letecký benzín, a plynový olej (C10–20, 200–300 °C), ze kterého se získává nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu. Uhlovodíky s dlouhými řetězci (C35 a víc) mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje.


Získané produkty jsou dále rafinovány, aby se z nich odstranily nežádoucí příměsi, jako např. parafíny.


Ropu lze vyrobit i z odpadu


Ještě před 30 lety bylo spočítáno, že v dnešní době by již svět měl být bez této komodity, která je postavena nad všemi ostatními komoditními konkurenty. Její využití je totiž tak obrovské, že žádná jiná surovina nemá takové uplatnění. Vzhledem k novým nalezištím a zlepšování se úpravy ropy je na světě prozatím dostatek ropy, s dlouhým výhledem se ale počítat nedá. Alternativ jak nahradit ropu je mnoho, ale prozatím žádná technologie není schopna plně nahradit černé zlato. Tohoto úkolu se velice šikovně ujala americká firma Envion, která pomocí převratné metody umí vyrábět ropu z plastových odpadů. Speciálně upraveným generátorem, který pracuje na bázi zahřívání a chemické kontroly obsažených složek, jsou schopni zpracovat za rok 10 000 tun odpadu a přeměnit ho na ropu, navíc s minimální cenou, přibližně 10 dolarů za barel, což dnešním tržním cenám nemůže konkurovat.


Jedná se tak o možnost, jak chytře využít velké množství odpadů, které znečišťují životní prostředí. Samotný proces přeměny odpadů na ropu je totiž znatelně levnější než likvidace či uskladnění odpadů. Až 8 % světové produkce ropy míří právě do výroby plastů a tato technologie by mohla tuto spojitost pozitivně ovlivnit. Prozatím probíhá zkušební provoz, pokud ale technologie uspěje, stane se trnem v oku pro mnohé arabské státy, které jsou na vývozu ropy závislé.