OPEC zveřejnil statistický zpravodaj pro rok 2021

Čtvrtek 30. září opec anual report

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) dnes prostřednictvím videokonference zahájila vydání svého výročního statistického bulletinu (ASB) pro rok 2021. Startu se zúčastnil JE Mohammad Sanusi Barkindo, generální tajemník OPEC; Profesor Thomas Lindner z Výkonné akademie na Vídeňské univerzitě ekonomie a obchodu; stejně jako členové vedení na sekretariátu. Byl živě streamován prostřednictvím webových stránek Organizace a oficiálního účtu YouTube.


Ve svém 56. vydání ASB pokračuje v poskytování široké škály údajů o globálním ropném a plynárenském průmyslu, kromě klíčových ekonomických ukazatelů, které slouží jako přední průmyslová reference pro spolehlivé a včasné informace pro různé zúčastněné strany z odvětví, včetně tvůrců politik, akademiků a průmysloví analytici. Publikace obsahuje data časových řad podrobně popisující klíčové aspekty ropného průmyslu, jako je výroba, poptávka, dovoz, vývoz, průzkum, doprava a rafinace.


Obsahuje také klíčové statistiky o aktivitách v oblasti ropy a zemního plynu ve 13 členských zemích OPEC: Alžírsko, Angola, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, IR Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela.


V souladu se snahou sekretariátu zlepšit přístup k publikaci je letošní ASB k dispozici jako interaktivní verze a PDF na webových stránkách OPEC a také prostřednictvím chytré aplikace kompatibilní s platformami iOS a Android.


Generální tajemník ve svých poznámkách zdůraznil zásadní význam přesnosti a transparentnosti údajů pro podporu stability na globálním ropném trhu.


"My v OPEC jsme odhodláni zvýšit transparentnost dat prostřednictvím širokého šíření přesných a aktuálních údajů o ropě a plynu, a to nejen pro ASB, ale pro všechny naše publikace," uvedl. "Udržování transparentnosti ve všem, co děláme, je skutečně základem našeho hlavního cíle vytvořit udržitelnou stabilitu trhu s ropou."


Po úvodních slovech následovala panelová diskuse vedená paní Boshrou AlSeiari, vedoucí oddělení datových služeb OPEC, se zaměřením na klíčové body publikace, včetně:  1. Celková světová těžba ropy klesla v roce 2020 o 6,15 milionu barelů denně (mb/d), tj. O 8,2 % ve srovnání s rokem 2019, na průměrných 69,09 mb/d, což představuje historický meziroční pokles zejména po vypuknutí epidemie pandemie COVID-19. Produkce ropy OPEC meziročně prudce poklesla o 3,72 mb/d, tj. O 12,7 procenta, zatímco těžba ropy v zemích mimo OPEC klesla o 2,43 mb/d, neboli 5,3 procenta.

  2. S průměrem 90,73 mb/d v roce 2020 byla světová poptávka po ropě pandemií COVID-19 výrazně ovlivněna a meziročně klesla o historických 9,30 mb/d. Poptávka po ropě OECD v roce 2020 prudce klesla, zatímco v zemích mimo OECD klesla první rok v historii. Poptávka po ropě v členských zemích OPEC byla v roce 2020 pomalá a meziročně ztratila 8,2 procenta. Destiláty a benzín představovaly přibližně 55,1 procenta světové poptávky po ropě v roce 2020 s prudkým sestupným trendem, a to uprostřed opatření omezujících výskyt COVID-19. Zbytkové požadavky na topný olej činily v roce 2020 přibližně 7,1 procenta z celkové poptávky po ropě.

  3. Členské země OPEC vyvezly v roce 2020 v průměru 19,70 mb/d ropy, což je ve srovnání s rokem 2019 prudký pokles o 2,78 mb/d, tj. O 12,4 procenta, což představuje čtvrtý meziroční pokles. Podle vzoru v předchozích letech byla většina ropy z členských zemí OPEC - 14,43 mb/d nebo 73,2 procenta - vyvezena do Asie, zejména Číny a Indie. Do OECD Europe bylo v roce 2020 vyvezeno také značné množství ropy - asi 3,13 mb/d - což však představuje pokles oproti 3,74 mb/d zaznamenané v roce 2019. Organizace OECD Americas dovážela z OPEC 0,84 mb/d ropy Členské země, což bylo asi 0,38 mb/d, neboli 31,1 procenta, méně než objemy z roku 2019.

  4. Vývoz ropných produktů z členských zemí OPEC činil v průběhu roku 2020 průměrně 3,48 mb/d, což je pokles přibližně o 0,40 mb/d, neboli 10,4 procenta, ve srovnání s rokem 2019. Dovoz ropných produktů členskými zeměmi OPEC činil v roce 2020 průměrně 1,52 mb/d, zhruba 0,17 mb/d, neboli 9,8 procenta, nižší než v roce 2019.

  5. Světově prokázané zásoby ropy činily na konci roku 2020 1 549 miliard barelů, což představuje nárůst o 0,2 procenta z úrovně 1 546 miliard barelů zaznamenané na konci roku 2019. Osvědčené zásoby ropy v členských zemích OPEC se zvýšily o 0,3 procenta na 1 237 miliardy barelů na konci roku 2020, po výrazném nárůstu v roce 2019.

  6. Na konci roku 2020 světové prokázané zásoby zemního plynu klesly o 0,4 procenta na přibližně 206,7 bilionu standardních kubických metrů (cu m). Prokázané zásoby zemního plynu v členských zemích OPEC dosáhly na konci roku 2020 73,74 tr standardních m3, což je pokles o 1,4 procenta z úrovně na konci roku 2019.

  7. Světová kapacita rafinerie se snížila o 0,3 m barelů/kalendářní den (b/cd) a v roce 2020 dosáhne 101,1 mb/cd. Region mimo OECD, zejména Čína, jiná Asie a Blízký východ, zaznamenal přírůstek rafinérské kapacity. Rafinérská kapacita v OECD v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 prudce poklesla. Globálně klesla propustnost rafinerie o historických 9,1 procenta a v roce 2020 dosáhla 78,0 mb/d, v důsledku medvědí poptávky po ropě během pandemie COVID-19.

  8. Referenční koš OPEC činil v průměru nominální hodnotu 41,47 USD/b v průběhu roku 2020, oproti 64,04 USD/b v roce 2019, což je výrazný pokles o 22,57 USD/b, neboli 35,2 procenta. Úroveň volatility byla 12,55 USD/b, neboli 30,3 procenta, v poměru k ročnímu průměru.


Interaktivní verzi publikace lze získat na adrese : http://asb.opec.org .


ASB 2021 je také k dispozici ve formátu PDF na adrese : https://asb.opec.org/ASB_PDFDownload.php .


Zdroj: OPEC