Společnost Exxon Mobil oznámila dvě nové naleziště ropy

Sobota 11. května Exxon FXG

Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM)  pro veřejná média nedávno  sdělila, že objevila dvě nové naleziště ropy v oblasti jižní Ameriky v Guyaně. Celkový počet objevů na bloku Stabroek dosáhl počtu 12. Stabroek Block je oblast o rozloze 26.800 čtverečních kilometrů v Guyaně v jižní Americe.


Společnost Exxon Mobil Corporation je provozovatelem pobočky Esso Exploration a Production Guyana Limited a je vlastníkem 45% podílu bloku Stabroek. Tyto skutečnosti zaujaly soukromé investory a nadnárodní investiční korporace a zvýšily tak zájem o akcie společnosti  Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM). Cena akcie obchodního dne 10.května 2019 vzrostla jednodenně o 0, 87 % na hodnotu ve výši  76,56 USD za akcii.


Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) je výrobcem a prodejcem komoditních petrochemických výrobků, včetně olejů, aromatů, polyethylenu, polypropylen plastů a řady dalších speciálních produktů. Společnost byla založena dne 30. listopadu v roce 1999 a její hlavní sídlo se nachází ve městě Irving ve státě Texas v USA. Společnost má několik divizí a dceřiných společností s názvy, mezi než patří Exxon Mobil, Exxon, Esso nebo Mobil. Divize a přidružené společnosti své produkty uvádějí na trh ve Spojených státech a dalších zemích světa. Jejím hlavním oborem činnosti je především průzkum a produkce ropy, zemního plynu, výroba ropných produktů, přepravy a prodej ropy, zemního plynu a ropných produktů. Disciplinované využití kapitálu, realizace projektů a asset managementu poskytuje společnosti trvalou vynikající finanční výkonnost v celém hospodářském cyklu.


Nové naleziště bylo objeveno prostřednictvím vrtu v hloubce 5.575 metrů. Očekává se, že nový projekt v oblasti nových vrtů bude spuštěn do poloviny roku 2022, a to po schválení regulačních orgánů. Společnost Exxon Mobil Corporation očekává po spuštění těchto nových nalezišť těžbu ropy množství okolo 220.000 barelů denně. Společnost také prostřednictvím veřejných médií prozradila své cíle do roku 2040, kde si stanovila za cíl podpořit hospodářský pokrok a dosáhnout tak významného pokroku v oblasti vývoje u klimatických cílů. Společnost také chce přispět k rozvoji technologií v oblasti čistšího ovzduší a vody, cenově dostupného a ekonomického pokroku pro všechny lidi.


Společnost Exxon Mobil Corporation také pravidelně vyplácí svým akcionářům atraktivní, pravidelné, kvartální dividendy. Aktuální dividendový výnos je 4,58 %  p.a. a vlastní výše dividendy byla schválená valnou hromadou společnosti na hodnotu 3,48 USD na akcii. Společnost Exxon Mobil Corporation (NYSE-XOM) se stala díky dvěma novým nalezištím ropy a cílům společnosti do roku  2040 velice aktraktivním akciovým titulem pro investory, kde lze podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank očekávat v krátkodobém, až střednědobém investičním horizontu růst ceny akcie, kde byla stanovena průměrná cílová cena akcie na hodnotu 86,13 USD za akcii a to v době, kdy se očekává i růst cen ropy na světovém komoditním trhu.